Menu
home
>>
ชุดซ่อมบำรุงทางที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ชุดซ่อมบำรุงทางที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้            ในสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.2014 บ้านนายาง,บ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณ กม.ที่ 1+050 เพื่อสร้างความปลอดโปร่งปลอดภัย สร้างทัศนวิสัยที่ดีตลอดการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

Scroll Up Skip to content