Menu
home
>>
ชุดซ่อมบำรุงทางที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ดำเนินการเก็บป้ายผิดกฎหมาย ในสายทาง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ชุดซ่อมบำรุงทางที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ดำเนินการเก็บป้ายผิดกฎหมาย ในสายทาง สาย อต.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณกม.ที่ 10+450 เพื่อสร้างความปลอดโปร่งปลอดภัย สร้างทัศนวิสัยที่ดีตลอดการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

Scroll Up Skip to content