logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวกันอันตราย จำนวน 144 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 16 ส.ค. 2561 11:11

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 17:08

logo
ข้อตกลงจ้างทำเครื่องหมายจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 14 ส.ค. 2561 16:39

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 15:57

logo
ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง Hotmix) จำนวน 89 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 08:55

logo
ใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 08:53

logo
ใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 08:51

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง Hotmix) จำนวน 89 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 12:48

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 12:44

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 12:43

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 77/2561

วันที่ : 18 ส.ค. 2561 11:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 76/2561

วันที่ : 18 ส.ค. 2561 11:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 75/2561

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 08:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 74/2561

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 14:00

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 73/2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 16:15

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 72/2561

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 13:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้่งที่ 71/2561

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 14:00

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 70/2561

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 12:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 69/2561

วันที่ : 22 ก.ค. 2561 15:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 68/2561

วันที่ : 22 ก.ค. 2561 15:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

        

  

 

home