logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดสนับสนุนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 14 ม.ค. 2562 14:42

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 14 ม.ค. 2562 14:39

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 08 ม.ค. 2562 13:27

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเผยแพร่รายการวิทยุ ทช.หมอทาง จำนวน 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 17:49

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 17:41

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 17:39

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 500 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 17:36

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน 90 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 17:31

logo
ข้อตกลงซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน 1 รายการ จำนวน 9 เดือน

วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 17:28

logo
ข้อตกลงจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 สายทาง

วันที่ : 26 ธ.ค. 2561 17:26

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 88/2561

วันที่ : 27 ก.ย. 2561 13:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 87/2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 16:45

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 86/2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 85/2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 83/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 82/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:30

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 81/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:15

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 80/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:15

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 79/2561

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 16:00

logo
ขทช.อุตรดิตถ์ จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง ครั้งที่ 78/2561

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 09:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

        

  

 

home